Planleggingsdager

barnehageåret 2018 & 2019

17. august, 2. november 2018

2. januar, 23. april, 31. mai 2019  

barnehagen er stengt.