Planleggingsdager

barnehageåret 2018 & 2019

2018; 17. august, 2. november 

2019; 2. januar, 23. april, 31. mai   

Disse datoene er barnehagen stengt.