Forslag om endring av barnehageloven

Flere ansatte og pedagoger i barnehagen. Se intervju med rådmannen i Asker