Planleggingsdager

Barnehageåret 2019 / 2020    

2019       Vår:  2. januar, 23. april og 31. mai. 

               Høst: 9. september, 23. desember.

2020       Vår: 31. januar, 14. april og 22. mai. 

 

 

(Kristin 21/3-19)