Planleggingsdager

Barnehageåret 2018 / 2019    (vedtatt styremøte 20/3-2018)            

 

2018:    2. januar, 3. april (felles for alle barnehager i Asker,

              11. mai (fredag etter Kr- himmelfart).

              17. august, 2. november

2019       2. januar, 23. april, 31. mai.

 

 

(Kristin 21/3-18)