DUGNAD

Årets dugnad (mai) er utsatt til 23 & 24 august. kl 1730 - 2100