Brukerundersøkelsen 2017

Asker kommune har også dette året hatt felles brukerundersøkelse for kommunale & private barnehager. På en skala fra 1- 5 har foreldre i Borgen Skog Barnehage gitt sine tilbakemeldinger. Besvarelsene med kommentarer er behandlet i samarbeidsutvalget, styre, og personalgruppen. Vi er også dette året meget fornøyd med resultat. OG takker for deres tilbakemeldinger.

 

Brukerundersøkelsen er et viktig redskap for å sikre og opprettholde kvalitet i alle ledd.

 Et lite utdrag:

  • Barns trivsel og tilhørighet i barnehagen: 4,70
  • De ansatte ser ditt barn og har god relasjon til barnet: 4,79
  • Personalet behandler barnet med anerkjennelse og respekt; 4,82
  • Barnehagen behandler deg som foresatt med respekt; 4,82
  • Barnehagen har barnehagelærere/ utdannede pedagoger i barnehagen 4,91
  • Barnehagen gir et likeverdig pedagogisk utbytte både for gutter og jenter 4,81
  • Barnehagens uteområde med hensyn til barns utvikling og læring 4,62
  • Samarbeidsutvalget arbeider for et godt foreldresamarbeid som fremmer et trygt og inkluderende miljø for oss alle; 4,20

 

Brukerundersøkelsen i sin helhet- legges frem på foreldrerådsmøtet 1/3- 2018