Brukerundersøkelsen 2018

Vi har deltatt på Utdanningsdirektoratet sin brukerundersøkelse for kommunale & private barnehager. På en skala fra 1- 5 har foreldre i Borgen Skog Barnehage gitt sine tilbakemeldinger. Besvarelsene med kommentarer er behandlet i samarbeidsutvalget, styre, og personalgruppen. Vi er også dette året meget fornøyd med resultat.

Brukerundersøkelsen er et viktig redskap for å sikre og opprettholde kvalitet i alle ledd.

 Et lite utdrag:

  • Barns trivsel og tilhørighet i barnehagen: 4,8
  • De ansatte ser ditt barn og har god relasjon til barnet: 4,9
  • Personalet behandler barnet med anerkjennelse og respekt; 4,8
  • Barnehagen behandler deg som foresatt med respekt; 4,8
  • Barnehagen gir et likeverdig pedagogisk utbytte både for gutter og jenter 4,8
  • Tilfredshet med tilvenningsperioden ved oppstart i barnehagen; 4,9

 

Brukerundersøkelsen ble i sin helhet- lagt frem på foreldrerådsmøtet 5/3- 2019