Søke barnehageplass

Opptakskriterier: Søknadsfrist er 1. mars. Søknadsskjema og søknadskjema: www.asker.kommune.no eller ta kontakt med vår barnehage for nærmere informasjon.

Priser fra 1. januar 2020

Ett barn: kr 3 725,- (maxpris  + kost kr 590,-)
To barn:  kr 6 510,- (30% søskenmoderasjon for barn nummer to- av maxpris+ kost)

Tre barn:kr 8 667,-  (30% barn nr to og 50% for barn nr tre- av maxpris + kost)

Kostpenger kr 590,- per barn dekker 5 varme måltider  i uken samt melk & frukt.

Juli er betalingsfri.

Ved inngåelse av kontrakt innbetales kr 6 000,- i innskudd.
Kr 5 000,- refunderes når barnet slutter.

Asker kommune har søskenmoderasjon både for private og kommunale barnehager, samt redusert foreldrebetaling etter kommunens regulativ.