Søke barnehageplass

Opptakskriterier: Søknadsfrist er 1. mars. Søknadsskjema og søknadskjema: www.asker.kommune.no eller ta kontakt med vår barnehage nærmere informasjon.

Priser fra 1. januar 2018

Ett barn: kr 3 480,- (maxpris kr 2 910,- + kost kr 570,-)
To barn:  kr 6 087,- (30% søskenmoderasjon for barn nummer to- av maxpris)

Kostpenger dekker 5 varme måltider  i uken samt melk & frukt.

Juli er betalingsfri.

Ved inngåelse av kontrakt betales kr 6 000,- i innskudd.
Kr 5 000,- refunderes når barnet slutter.

Asker kommune har søskenmoderasjon både for private og kommunale barnehager, samt redusert foreldrebetaling etter kommunens regulativ.