Vår organisasjon

Borgen Skog Barnehage er en privat barnehage, stiftelse.

Konstituering av nytt styre 20. mars 2019

Styrets leder; Nora Aasprong

Øystein Hundseth, Marthe T Markman, Anne Lise Hestvik 

Samarbeidsutvalgets leder; Øystein Møgedal

Anette Foss Lia, Siri Cathrine Aagedal.

Ansatt representanter:Rigmor Anita Wathne, Thea Jensen og           Maria Løkstad Grande

 

Møtedatoer 

2019: 7. mars; Foreldreråd- og Årsmøte,  20. mars, 25. april, 21. mai, 20. juni, 22. august, 24. oktober, 28. november.

2020: 23. januar, 11. mars Foreldrerådsmøte & Årsmøte, 26. mars konstituering av styre / su.

 

Foreldrerådsmøte er et forum der dere som foresatte kan ta opp saker dere ønsker belyst.

Dersom du har saker å ta opp i løpet av året, rettes dette til leder i samarbeidsutvalget eller daglig leder.