Vår organisasjon

Borgen Skog Barnehage er en privat barnehage, stiftelse.

Konstituering av nytt styre 20. mars 2018

Styrets leder; Nora Aasprong

Øystein Hundseth, Marthe T Markman, Anne Lise Hestvik 


Samarbeidsutvalgets leder; Øystein Møgedal

Anette Foss Lia, Siri Cathrine Aagedal, Rigmor Anita Warhne(ansatt repr), Maria Løkstad Grande (vara ansatte) og Kristin Aakenes Nysted.

 

Møtedatoer 2017 / 2018

2018: 20. mars, 5. april (dugnadsgruppe), 19. april, 14. juni, 23. august, 25. oktober,

          20. november.

2019:  24. januar, 7. mars; Foreldrerådsmøte og Årsmøte  (foreldrerådsmøte ledes av samarbeidsutvalget, et forum der dere som foresatte kan ta opp saker dere ønsker belyst).

          20. mars konstituering av nytt styre / su.

 

Dersom du har saker å ta opp, rettes dette til leder i samarbeidsutvalget eller daglig leder.