Brukerundersøkelsen 2019

Vi har deltatt på Utdanningsdirektoratet sin brukerundersøkelse for kommunale & private barnehager. På en skala fra 1- 5 har foreldre i Borgen Skog Barnehage gitt sine tilbakemeldinger. Besvarelsene med kommentarer er behandlet i samarbeidsutvalget, styre, og personalgruppen. Vi er også dette året meget fornøyd med resultat.

Brukerundersøkelsen er et viktig redskap for å sikre og opprettholde kvalitet i alle ledd. 

 Et lite utdrag: (33 av 46 barn er representert i undersøkelsen)

  • Barns trivsel og tilhørighet i barnehagen: 4,8
  • De ansatte ser ditt barn og har god relasjon til barnet: 4,9
  • Personalet behandler barnet med anerkjennelse og respekt; 4,8
  • Barnehagen legger tilrette for allsidig lek & læring; 4,7
  • Personalet oppmuntrer til mitt barns nyskjerrighet og lyst til å lære: 4,8
  • Tilfredshet med tilvenningsperioden ved oppstart i barnehagen; 4,8

 

Brukerundersøkelsen blir i sin helhet- lagt frem på foreldrerådsmøtet 11/3- 2020