Planleggingsdager

Barnehageåret 2021 / 2022    

 

 

2021     

Vår: 14. mai.

Høst: 13.september, 23.desember.

 

2022

3. januar, 19. april og 27. mai

 

 vedtatt i styremøte / samarbeidsutvalget den  15.04- 2021.

(Kristin)