Åpnigstider og ferieavvikling

Barnehageåret starter 1. august og slutter 31. juli påfølgende år. Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt:

Julaften og dagene mellom 1. juledag og 1. nyttårsdag.

Dagene mellom Palmesøndag og 1. påskedag.

I uke 28, 29 og 30

Alle kurs- og planleggingsdager, totalt 5 dager pr. år

Alle barn i barnehagen skal ha 5 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 uker må være sammenhengende i skolens sommerferie.

Barnehagetilbudet skal opphøre senest 31. juli det året barnet fyller 6 år. All ferie må være avviklet innen denne dato.

Styret kan vedta redusert åpningstid eller stenging av barnehagen i sommeruker der antall påmeldte barn er for lavt til å opprettholde forsvarlig drift.