Barnas helse

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og rutiner for når syke barn holdes hjemme. Barn bør holdes hjemme når de ikke er i form til å følge en vanlig barnehagedag, samt når det er smitterisiko for andre barn og voksne.

Borgen Skog Barnehage følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet: 

https://www.fhi.no/

 

Helseskjema leveres ved oppstart i barnehagen.

Dersom ansatte må gi medisin til barn, skal foresatte levere eget medesinskjema - fås ved avdeling.