Pedagogisk retning

"Voksenrollen relatert til Reggio Emilia og natur/utlek"

Gjennom Reggio Emilia pedagogikken ønsker vi:

Utforskende voksne sammen med barna.

Den voksne skal være barnas støttespiller, ikke ta over spillet.

Vi skal se hver enkelt- ikke overse.

Vi skal være barnas veivisere.

Vi skal være annerkjennende;  "du er deg, jeg er meg, men sammen er vi oss".

Ømhet, nærhet og trygghet er et allmennmenneskelig behov, også for barn.