Vår organisasjon

Borgen Skog Barnehage er en privat barnehage, stiftelse.

Konstituering av nytt styre 15. april 2021

Styrets leder; Nora Aasprong

Øystein Hundseth, Marthe T Markman, Fredrik Thorsen

Samarbeidsutvalgets leder; Henrik Vagle Dalsgaard

Anette Foss Lia, Siri Cathrine Aagedal.

Ansatt representanter:Rigmor Anita Wathne, Thea Jensen 

 

Møtedatoer for styret & samarbeidsutvalget

2021:

21. april (dugnadsgruppe), 26. mai, 22. juni, 26. august, 21. oktober, 25. november.

2022: 10.februar, 10.mars m/ Foreldrerådsmøte & Årsmøte,   Konstituering av styre / su - 31. mars.

 

Foreldrerådsmøte er et forum der dere som foresatte kan ta opp saker dere ønsker belyst.

Dersom du har saker å ta opp i løpet av året, rettes dette til leder i samarbeidsutvalget eller daglig leder.