Måltider i barnehagen

Frokost kl 08.00 - 08.30, matpakke fra hjemmet, barna får melk.

Lunch   kl 11.00 - 11.30, varm mat mandag tom. fredag.

Frukt    kl 15.00- 15.30, frukt fra barnehagen samt matpakke , vann el

Vi ønsker en god atmosfære rundt måltid, der ansatte sitter sammen med barna. 

Kostpris fra januar 2019 kr 590,- pr mnd.  Barna får melk, frukt og varm lunch. Vi serverer ikke varm lunch i skolens ferier.