Nyhetsarkiv

 • Møte med nye foresatte

  Informasjonsmøte for de som starter vår - høst 2021.
  9. juni kl 2000, hold av dato
  Nærmere innkalling kommer.

 • TFI - Tverrfaglig innsatsteam.

  Asker kommune har faste rutiner i forhold til samarbeid og drøfting av barn det er knyttet bekymring til.

 • DUGNAD

  Årets dugnad (mai) er utsatt til 23 & 24 august. kl 1730 - 2100

 • Home-start

  Home-start Familiekontaktene (HFS) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier, som i en periode trenger litt ekstra støtte.